زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مشـاوره در زمیـنه های حقـوقی ؛
حقـوق خانواده؛ مهـریه- نفقه- طلاق- حضانت
اسـناد تجـاری؛ چک - سفته - وصول مطالبات
آدرس: آذربایجان غربی- خوی
تلفن: 09301393990
موبایل: 09301393990

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره پروانه: ندارد

طرح سوال و مشاوره

پاسخگویی آفلاین حداکثر در 1 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

خانواده

املاک

معاملات

ارث - وصیت

امور حسبی

شرکت

تجاری

جرایم

قاچاق

تعزیرات

زندان - عفو

شهرداری

ثبت

مالیات

بیمه

کار

دادرسی

متفرقه

بین الملل

داوری

مراجع

سایر مقررات

همه تخصص ها